I tydzień miesiąca:
Adoracja (15 minut) + modlitwa wstawiennicza.

II tydzień miesiąca:
Konferencja + grupki dzielenia poprzednim tygodniem z dziennika
– w tym tygodniu modlimy się dziennikiem nowego życia.
III tydzień miesiąca:
Długie uwielbienie.

IV tydzień miesiąca:
Konferencja + grupki dzielenia poprzednim tygodniem z dziennika
– w tym tygodniu modlimy się dziennikiem nowego życia.
V tydzień miesiąca:
Konferencja (np. motywująca lub inne …).