„Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

      Połączył nas Pan Jezus jesienią 2014 roku poprzez Seminarium Odnowy Wiary w parafii Ducha Świętego w Zambrowie. Od tego pięknego czasu trwamy na wspólnej modlitwie i ciągłej formacji wg SNE w każdą środę jako kontynuacja naszych spotkań seminaryjnych. Jednakże potrzebowaliśmy czegoś więcej … Na naszych spotkaniach zawsze łączyło nas Słowo Boże, które żywe budowało nas, oraz modlitwa uwielbienia. Wyczuwaliśmy, że mamy oddawać chwałę Panu Bogu i ogłaszać Jego Królestwo! Brakowało nam jednak tego czegoś … Pan Bóg dotknął jednego z naszych ludzi, który podzielił się z nami tym, co dobry Ojciec włożył w jego serce kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed seminarium.
Była to nazwa JUDA dla naszej wspólnoty, lecz nie mogliśmy dojść do jednomyślności, więc przełożyliśmy decyzję na następną środę.
Wtedy właśnie Bóg przemówił do nas na mszy św. słowami z ks. Rdz 49,2.8-10

„Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

Spotkania:

Spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 w Kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie, w salce parafialnej Jana Pawła II.