Kim jest Bóg?
Czy naprawdę mnie kocha i co to dla mnie znaczy?
Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg, to zapraszamy Cię – przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem. Przyjmij od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie, pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – Ciebie również zapraszamy na ten kurs!
Kurs Nowe Życie jest pierwszym z kursów Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA).
Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.

Czas trwania kursu:
Piątek od 17:00 do 21:00
Sobota od 8:00 do 21:30
Niedziela od 8:30 – 14:00
Kurs stanowi nierozerwalną całość – rozpoczyna się w piątek i kończy w niedzielę. Prosimy o planowanie uczestnictwa w całym kursie w podanych dniach i godzinach.

Uwaga: opłatę na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu należy uiścić w ciągu 7 dni od daty rejestracji, przelewem na konto nr: 88 8757 0001 4200 5627 2000 0010 z dopiskiem Nowe Życie + imię i nazwisko

Uwaga: Opłatę na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu należy uiścić w ciągu 7 dni od daty rejestracji, przelewem na konto nr: 88 8757 0001 4200 5627 2000 0010 z dopiskiem Nowe Życie + imię i nazwisko