Modlitwa o uwolnienie do osobistego odmawiania

Ja należę do Jezusa Chrystusa, On jest moim Panem i Zbawicielem.

W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela rozkazuję odejść ( tu wybrać🙂

 • nerwowości
 • drażliwości
 • uczuciom niechęci
 • złości
 • wewnętrznemu napięciu
 • uczuciom zazdrości
 • zawiści
 • rozżaleniu
 • przesadnym myśleniu o własnych krzywdach
 • problemach o sobie
 • uczuciu nienawiści
 • nieprzebaczeniu tym, którzy mnie zranili
 • niepotrzebnym, nawracającym myślom (obsesjom)
 • smutkowi
 • pesymizmowi
 • apatii
 • depresji
 • stanom lękowym
 • nadmiernemu poczuciu winy
 • samooskarżaniu się bez sensu
 • pokusom nieczystości
 • bezsenności
 • koszmarnym snom
 • niechęci wobec modlitwy
 • rozpraszaniu podczas modlitwy
 • wątpliwościom religijnym
 • przesadnemu pociągowi do jedzenia (słodyczy i in.)
 • skłonności do alkoholu
 • skłonności do papierosów i innych używek
 • przesadnemu pociągowi do rzeczy, do korzyści materialnych
 • zamknięciu w sobie
 • trudnościom w mówieniu
 • przytępieniu umysłu i pamięci
 • przywidzeniom, głosom niewiadomego pochodzenia
 • urojeniom
 • serii wielkich trudności życiowych, powtarzających się nieszczęść
 • bólom i dolegliwościom – niepodatnym na leczenie
  i mocy ciemności, która za tym stoi pod Krzyż Jezusa Chrystusa.

Nakazuję im, w imieniu Jezusa Chrystusa, więcej tu nie wracać
i nie szkodzić mi, ani nikomu w moim otoczeniu, rodzinie, szczególnie dzieciom i moim dobroczyńcom.

Proszę Cię, Panie Jezu, abyś mnie zanurzył w Twojej Przenajświętszej Krwi!

Wzywam KREW BARANKA BOŻEGO aby oczyściła mnie od grzechów i uchroniła przed wszelkimi atakami ducha ciemności.

AMEN