Ojcze Niebieski, Ty jesteś dawcą życia i z Twojej woli począł / poczęła się  ………………….

W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się odrzucenia mojego dziecka i przyjmuje je ponownie jako dar od Ciebie Boże.

W imię Jezusa Chrystusa łamię moc wszelkiego przekleństwa wypowiedzianego przeze mnie lub przez inne osoby nad jego/jej życiem.

Błogosławię Cię za dar jego istnienia i powołania do świętości.

Obdarz moje dziecko proszę swoim błogosławieństwem i łaską zdrowia duszy i ciała.

Bądź uwielbiony, że pozwalasz się nam radować naszym dzieckiem.

Błogosław nam, abyśmy otoczyli je prawdziwą miłością, uznając, że jest ono Twoją, nie naszą własnością.

Amen