Liderowanie, tak samo jak każda inna funkcja we wspólnocie, to posługa.
Lider jest łącznikiem pomiędzy wspólnotą a księdzem.
Jest koordynatorem działań we wspólnocie. Rozmawia z Księdzem w imieniu całej wspólnoty.
Motywuje innych do działania, do wysiłku, wytrwania w wierności Bogu.
Dba o formację członków wspólnoty.
Dba o potrzeby słabych czy przeżywających trudności członków wspólnoty.
Reaguje na sytuacje problemowe.
Wyznacza osoby do rozpoczęcia modlitwy oraz głosicieli konferencji.

Autor: ks. Rafał Wiliński