Między 17 a 21 sierpnia 2015 r. nasza wspólnota JUDA, czyli „Chwała”, wspólnie z koszalińską SNE zorganizowała warsztaty z o. J. Bashoborą dotyczące posługi modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Dziękujemy Jezusowi za ten ponad naturalny czas łaski i owoce.

W piątek, po zakończeniu warsztatów, zaprosiliśmy o. J. Bashoborę do naszego pokoju w oczekiwaniu na błogosławieństwo. Postanowiliśmy, że go nie wypuścimy z hali, dopóki nam nie pobłogosławi, na wzór Jakuba :). Gdy do nas wchodził, skandowaliśmy ile sił: JEZUS JEZUS JEZUS… Cała sala wydawała się trząść. Po chwili o. John powiedział, że nas kocha oraz dał nam dwie rady: abyśmy trwali w modlitwie i w jedności. Poprosił o Pismo Święte w języku angielskim. Gdy tłumaczka Kasia poszła po jego egzemplarz, jeden z nas podał mu swoje Pismo oczywiście w języku polskim. Po krótkiej modlitwie o. J. Bashobora otworzył je, wskazał palcem i poprosił o przeczytanie. Był to psalm 76, 2-3:

„Bóg dał się poznać w Judzie , wielkie jest imię Jego w Izraelu.

W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.”

W sali powstało wielkie poruszenie. Tu chyba nie musimy tłumaczyć dlaczego :). Na koniec o. John pomodlił się do Ojca za nas oraz nam pobłogosławił i poprosił o modlitwę nad sobą. Gdy wychodził, znów skandowaliśmy JEZUS JEZUS JEZUS…

To wydarzenie na zawsze pozostanie w naszych sercach.

2015-08-21_15-47-49 2015-08-21_15-47-41 2015-08-21_15-40-18 2015-08-21_15-39-42 2015-08-21_15-39-01 2015-08-21_15-38-41 2015-08-21_15-37-33 2015-08-21_15-37-46

więcej zdjęć z warsztatów znajdziesz tu – kliknij…